Auteur: admin

De Vliegende Brigade bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De belangrijkste taak is te zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De Vliegende Brigade ondersteunt initiatieven bij het bereiken van gestelde doelen ondanks de problemen of afleidingen die naar voren kunnen komen.

Je krijgt het met de paplepel ingegoten, we vinden het vanzelfsprekend en toch ook lastig: samenwerken. Samenwerken is het toverwoord Als kleuter leer je samenwerken door samenspelen, een natuurlijk gegeven dat voortkomt uit het spel van nieuwsgierigheid en ontdekken. Tegenwoordig is samenwerken de sleutel tot succes. Het toverwoord. We zeggen...

In deze tussenrapportage vindt u een update van de notitie die in april 2018 aan wethouder R. Peeters is voorgelegd. Deze notitie bestond uit twee onderdelen: een inleiding en een deel met feiten en cijfers 2016-2017. Deze is verwerkt in de rapportage en ge-update met projecten en het financiële overzicht. Bekijk...