Tussenrapportage 2017-2018

Tussenrapportage 2017-2018

In deze tussenrapportage vindt u een update van de notitie
die in april 2018 aan wethouder R. Peeters is voorgelegd.
Deze notitie bestond uit twee onderdelen: een inleiding en
een deel met feiten en cijfers 2016-2017. Deze is verwerkt
in de rapportage en ge-update met projecten en het
financiële overzicht.

Bekijk hier het tussenrapportage 2017-2018