Waarom werken we samen?

Waarom werken we samen?

Je krijgt het met de paplepel ingegoten, we vinden het vanzelfsprekend en toch ook lastig:
samenwerken.

Samenwerken is het toverwoord

Als kleuter leer je samenwerken door samenspelen, een natuurlijk gegeven dat voortkomt uit het
spel van nieuwsgierigheid en ontdekken. Tegenwoordig is samenwerken de sleutel tot succes. Het
toverwoord. We zeggen het zo makkelijk. Niet wetende dat we het verleert zijn, doordat we
decennialang geleid zijn door systemen gebaseerd op eigen belang. Toch klinkt samenwerken goed.
Het is een aaibaar woord waar je niet snel tegen bent of waar je ook wel de voordelen van kunt zien.
Tja, wat moet je er dan mee? Ga je samenwerken voor economische meerwaarde of voor een
maatschappelijke impact? Of kan beide?

Samenwerken voor het algemeen belang

Zijn er voorbeelden? Jazeker. Bijvoorbeeld in Almere, daar is uit het ‘niets’ een Stads coöperatie
ontstaan onder de naam Vliegende Brigade. In deze coöperatie werken bedrijven, het onderwijs,
overheden en burgers met wederzijds respect samen aan taaie vraagstukken of mooie kansen. Dit
alles om de stad beter te maken. Ook Hollander Techniek levert actief zijn kennis en kunde in deze
Stads coöperatie. Het is mooi om te zien hoe de kennis van een technisch bedrijf waardevol bijdraagt
in het realiseren van oplossingen. Zoals gezaagd hout van gekapte stadsbomen circulair benutten
voor de stad. Of de oplossingen die zijn bedacht om statushouders of mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. En hoe we een wijk kunnen activeren om zelf taken op te
pakken in onderhoud of zorg. Oplossingen die alleen tot stand komen door er samen voor te gaan
zitten.

Impact maken met zachte waarden

Waarom doet een bedrijf dit? Werken voor het algemeen belang heeft impact op jezelf en je bedrijf.
Een bedrijf heeft baat bij een gezonde stad waar hun medewerkers wonen, werken en recreëren. Je
geeft wat aan de stad en je krijgt er wat voor terug. Inzichten, vertrouwen en respect. Het zijn de
zachte waarden die in de huidige tijd steeds zwaarder wegen. Waarden die onbewust door je klanten
worden meegewogen in besluitvorming, omdat zij zelf ook impact willen maken. En als zij niet weten
hoe, dan kan het mogelijk door jou. Kortom: samenwerken kun je het beste leren door het te doen.
Daarom speelt Hollander Techniek graag het spel van samenwerken, van nieuwsgierigheid en
ontdekken. Want alleen samen komen we tot nieuwe oplossingen en kunnen we echt impact maken.

Jacob Brobbel, sociaal en technisch innovator voor het bedrijfsleven en bestuurder bij de coöperaties
Conceptlab, E.nu Veluwe, Stads coöperatie Almere, Circol en de Stichting Energiefabriek Apeldoorn.

Deze blog is geschreven ten behoeve van de internationale dag van de samenwerking onder het
motto “Sustainable societies through coöperation” met als thema “Sustainable consumption
and production”.