Stadscoöperatie Almere

De Stadscoöperatie Almere bestaat uit betrokken professionals uit de Almeerse samenleving die de inwoners, het onderwijs, ondernemers en maatschappelijke instellingen vertegenwoordigen.

Oplossingsgericht

Stadscoöperatie Almere richt zich op structurele mogelijkheden die in een dialoog naar voren komen.

Betrokken

Stadscoöperatie Almere neemt medeverantwoordelijkheid voor initiatieven en weegt hierbij de belangen van projectleden zorgvuldig af.

Doelgericht

Stadscoöperatie Almere ondersteunt initiatieven bij het bereiken van gestelde doelen ondanks de problemen of afleidingen die naar voren kunnen komen.

Doel

Voor de stad en haar inwoners

Stadscoöperatie Almere werkt voor de stad en haar inwoners, zonder winstoogmerk. Inwoners kunnen rechtstreeks profijt hebben van Stadscoöperatie Almere in situaties waarin de brigade de noodzakelijke verbinding kan leggen. Communicatie naar de stad wordt actief opgepakt.

Dit doen wij door:

te zorgen voor een betere afstemming en samenwerking tussen het onderwijs, de overheid, ondernemers en burgers.

structurele en duurzame verbindingen te leggen voor een betere samenwerking in de ketens.

het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen

het bedenken van projecten die mensen van allerlei pluimage duurzaam weer aan het werk kunnen helpen in Almere……het opstarten van projecten in de Quadruple Helix (overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving van burgers)

Proces

Het ontdekken van vragen en behoeften van de stad

Stadscoöperatie Almere gaat met concrete casussen uit de, voor hen alledaagse, praktijk aan de slag en brengt daarmee vraagstukken samen die spelen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Stadscoöperatie Almere haalt de vragen en behoefte uit de stad op en verbindt ondernemers, onderwijs-, maatschappelijke instellingen en inwoners en inspireert hen met oplossingen te komen. Daarnaast heeft Stadscoöperatie Almere een rol in het aanzetten tot actie in de uitvoering van plannen.

Vragen, suggesties of aanmelden?

Heeft u voor ons (als organisatie of persoon) vragen, ideëen, suggesties, opmerkingen of tips?