Uitnodiging Project evaluatie 2016-2018

Uitnodiging Project evaluatie 2016-2018

De Vliegende Brigade bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De belangrijkste taak is te zorgen voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De Vliegende Brigade ondersteunt initiatieven bij het bereiken van gestelde doelen ondanks de problemen of afleidingen die naar voren kunnen komen.

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de “project evaluatie 2016 – 2018” van de Vliegende Brigade op dinsdag 18 juni a.s. Tijdens de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van de 8 verschillende projecten, allen ondersteund door een financiële bijdrage van de Vliegende Brigade, een korte verantwoording afleggen over hoe hun project is verlopen.

Het beloofd een inhoudelijk sterk programma te worden waar de kracht van de samenwerking tussen de verschillende partijen wederom zal inspireren.

Kortom, een prima manier om de dag te starten. Deze uitnodiging is persoonlijk, echter, schroom niet om één of twee van uw directe collega’s ook in te schrijven.