Nieuwsbrief Almeerse Burgerbaan, 4 juli 2023

Nieuwsbrief Almeerse Burgerbaan, 4 juli 2023

Pilot
In deze eerste nieuwsbrief willen we de bezoekers van de Dialoogavonden Basiszekerheid in Casa Casla op de hoogte brengen van de vorderingen in de pilot Burgerbaan. Op de 2e Dialoogavond hebben we afgesproken dat drie vrijwilligers een maximale vrijwilligersvergoeding krijgen aangeboden als een soort van Burgerbaan voor een jaar bij Stadscoöperatie Almere. Deze zogenaamde Burgerbaners kunnen zelf kiezen bij welke non-profit organisatie (ANBI/SBBI) ze aan de slag willen en ook voor hoeveel uur per week. Zij kunnen overstappen naar een andere organisatie wanneer zij dat willen.
Gedurende het jaar wordt een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.900 verstrekt door de Stadscoöperatie. Dit is de grens tot waar de belastingdienst de vrijwilligersvergoeding accepteert als belastingvrij.
We starten met drie Burgerbaners om de route te plaveien. We voeren gesprekken met drie burgers en we hebben vijf burgers op de wachtlijst staan. Het gaat om een pilot van een jaar, waarin gaandeweg met elkaar geleerd wordt hoe de Burgerbaan werkt en hoe het een succes wordt. Zodra de meeste prangende vragen zijn beantwoord, wordt het aantal Burgerbaners uitgebreid. Natuurlijk brengen wij u hiervan op de hoogte via een volgende nieuwsbrief, op sociale media en op de website stadscooperatie-almere.nl.

Basis
De basis voor de Burgerbaan is gelegd door Frans Vrijmoed. Hij is met Bert Veenstra, Bauke de Wreede en Monique Monen actief in het Netwerk Basiszekerheid van de PvdA/GL op zowel lokaal als nationaal niveau.
Lokaal is nu deze pilot gestart, waarbij een vrijwilligersvergoeding geboden wordt door Stadscoöperatie Almere. Dit kan veranderen als de burgerbaan, zoals wij deze voor ogen hebben, wordt aangenomen door de overheid. Wij proberen de overheid te stimuleren een vergoeding te bieden ter hoogte van het minimumloon (www.burgerbaan.nl).
De burgerbaan is een (deeltijd) minimumloon-baan die wordt ingevuld met zelf gekozen vrijwilligerswerk en in principe openstaat voor iedereen, niet alleen voor uitkeringsgerechtigden maar ook voor werkenden, studenten, statushouders en pensionado’s met een kleine beurs. Immers wie vrijwilligerswerk wil doen moet zich dat financieel kunnen veroorloven.
Als een vrijwilliger gratis werkt, maar een paar keer per week naar de voedselbank moet, dan schort minstens een vrijwilligersvergoeding.
Aangenomen wordt dat de Burgerbaan een positief effect heeft op het welzijn van burgers en op een meer onafhankelijke positie in de samenleving.

Er bestaat een wisselwerking tussen de Stadscoöperatie Almere en de ANBI’s/SBBI’s. De Stadscoöperatie Almere maakt afspraken met de ANBI’s/SBBI’s en de ANBI’s/SBBI’s versturen de vrijwilligers-urenregistraties van de Burgerbaners naar de Stadscoöperatie Almere, met een kopie naar de vrijwilliger.
De uurvergoeding bedraagt de helft van het wettelijk minimum uurloon voor ambtenaren, ofwel € 6,40 per 1 juli 2023. De Stadscoöperatie betaalt de vergoeding per kwartaal uit, met een maximum van € 475,-. Voor het eerste kwartaal krijgt de Burgerbaner een voorschot van € 475 om mee aan het werk te kunnen.

Najaar
In het najaar komen we met de volgende nieuwsbrief. Daarin worden de nieuwste ontwikkelingen beschreven van de pilot Vrijwillige Burgerbaan in
Almere. Intussen is de Stadscoöperatie Almere in gesprek met zowel de eerste deelnemers als de betrokken non-profit organisaties en overheidsorganisaties. Het houden van de 3e dialoogavond houden wij in beraad.