Realisatie Vliegende Brigade

Realisatie Vliegende Brigade

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de huidige realisatie van de Vliegende Brigade.
In de rapportage zal achtereenvolgens worden ingegaan op de netwerkontwikkeling en de concrete resultaten van de afzonderlijke projecten.
De lopende projecten zijn in onderstaande tabel weergegeven en worden daaronder verder uitgewerkt

Bekijk hier de realisatie Vliegende Brigade