MKB Lab Windesheim wil samenwerking bevorderen

MKB Lab Windesheim wil samenwerking bevorderen

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman opende medio november het MKB Lab van hogeschool Windesheim. Een werkplaats waar mkb-ondernemers terecht kunnen met vraagstukken waar ze mee zitten. Hoge drempel? Nee! “De denkkracht van de studenten wordt nog veel te weinig benut”, stelt lector Anneke Goudswaard. “Er is nog zoveel te winnen voor het mkb.”

Goudswaard legt direct het pijnpunt op tafel. “Mkb-ondernemers hebben het enorm druk, maar lopen wel rond met vragen: ‘wat heb ik nodig om verder te kunnen groeien, zit mijn organisatie logisch in elkaar, is mijn personeelsbestand toegerust op de volgende fase van mijn organisatie en, niet onbelangrijk: wat zijn de financiële risico’s?’ Ik begrijp dat het lastig is hier aandacht aan te geven terwijl het werk ook gewoon doorgaat. En het komt al helemaal niet in ze op om bij Windesheim aan te kloppen voor steun vanuit onze studenten of vanuit het lectoraat. Dat is jammer, want hier zit de denkkracht. Het MKB Lab gaat daar verandering in brengen.”

MKB Lab
Het MKB Lab is een plek waar ondernemers in contact komen met studenten, docenten en onderzoekers. Ze leggen hun vraagstuk voor bij het MKB Lab waar ze onder meer hulp krijgen bij het formuleren van opdrachten voor studenten. Matthijs Meijer is coördinator van het Lab. “Natuurlijk boden we als Windesheim al projecten voor bedrijven (comakerships) aan, maar de meerwaarde van het MKB Lab is dat het daarbij niet stopt. Er ontstaat de mogelijkheid om opdrachten elkaar op te laten volgen. De comakers voeren bijvoorbeeld een diagnose uit, vervolgens zijn er studenten die de resultaten uitwerken in concrete plannen en ook studenten die daarna kunnen helpen implementeren. Ook wordt er in het Lab gezorgd voor uitwisseling van kennis tussen de verschillende projecten. Door projecten met gelijke onderwerpen aan elkaar te verbinden, kunnen studenten en bedrijven van elkaar leren. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops of masterclasses. Het mooie is dat verschillende disciplines samenwerken: de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Finance & Control. Hierdoor is een brede diagnose mogelijk. Veel bedrijven lopen tegen dezelfde kwesties aan. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Het gaat bij het MKB Lab juist om sámenwerking.”

Economie
Windesheim nodigt ondernemers in Almere dus van harte uit om met een vraag naar het MKB Lab te komen. Goudswaard: “In deze omgeving kunnen ook langdurige strategische samenwerkingsverbanden ontstaan en kunnen kruisbestuivingen plaats vinden. Zo levert Windesheim een bijdrage aan de regionale economie en legt de hogeschool verbinding tussen verschillende partijen. Ondernemers die in contact willen komen met het MKB Lab, kunnen een mail sturen naar mkblab@windesheim.nl. Meer informatie is te vinden op https://www.windesheimflevoland.nl/bedrijven/mkb-lab.

Voorbeeld
Een ambitieuze ondernemer met een logistiek bedrijf kon moeilijk ‘nee’ zeggen. Daardoor nam de klantenportefeuille in korte tijd snel toe naar zestig verschillende klanten. Elke klant vergt andere handelingen in het verwerken van het logistiek proces. Aanvankelijk ging dat goed, maar de klanten stelden steeds meer eisen en de afstemming met de klant liet steeds meer te wensen over. Orders kwamen ad hoc binnen, wat zorgde voor onrust en pieken in het werk die lastig op te vangen waren met het personeel. Nieuw personeel was niet makkelijk te vinden. Met behulp van een flexdiagnose ontworpen vanuit het lectoraat kon het probleem in kaart worden gebracht en met behulp van studenten zijn oplossingen uitgewerkt. “Zo’n tool kan net zo goed voor andere bedrijven worden ingezet”, aldus Goudswaard. “Zo kun je de denkkracht optimaal benutten.”