Programma Maatschappelijke DienstTijd

Programma Maatschappelijke DienstTijd

Is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen, een bijdrage leveren aan de maatschappij en nieuwe mensen ontmoeten. Dit doen ze op vrijwillige basis bij een partnerorganisatie. Met MDT worden mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar gebracht en sociale cohesie gestimuleerd. In de afgelopen 2 jaar is er met proeftuinen geëxperimenteerd en zijn er 26 partnerschappen van start gegaan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil komen tot een landelijk dekkend netwerk en vraagt via een aanbestedingsprocedure om ondersteuning De Vliegende Brigade wil zich met Circol uit Apeldoorn een faciliterende rol gaan spelen