Operatie Schoolvoorbeeld

Operatie Schoolvoorbeeld

Dit project bevordert een soepele doorstroom naar de arbeidsmarkt (onderwijs, schoonmaak, groensector) voor kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs. De betrokken onderwijsinstellingen en bedrijven leiden de leerlingen samen op en ontwikkelen HRM-beleid. Hierdoor kunnen de leerlingen succesvol worden opgenomen in de bedrijven. In het project loopt een medewerker van het praktijkonderwijs mee om de werkwijze na afloop van het project voort te kunnen zetten.

 

PartnersPRO Almere, Almeerse Scholen Groep, Asito, Hago, gemeente.

Doel: Banen voor Doelgroepers.

Netwerk: De oorspronkelijk betrokken partijen vanuit de Almeerse Scholen groep en vanuit het bedrijfsleven, Asito en Hago zijn gekomen tot een praktische uitwerking van dit project. Daarnaast zijn er contacten met de gemeente. Binnen de organisaties is een groeiend aantal mensen betrokken.

Het project is in januari 2017 gestart met het aannemen van een projectleider. Momenteel zijn 6 van de geplande 10 doelgroepers ingestroomd in een baan.

 

Effecten

 • 6 jongeren zijn gestart. 1 op Oostvaardersplassen, 3 op Pro-Almere, 1 op De Kring en 1 via Prisma. Deze laatste valt buiten het ASG. De stages hebben wisselend succes.
 • Het project Schoolvoorbeeld is complexer dan in eerste instantie werd gedacht. Dit zorgt voor vertraging bij de uitrol hiervan. Denk hierbij aan:
  • Opnemen van de nieuwe functie in de CAO.
  • Het negatieve beeld van jongeren bij schoonmaakwerk
  • Toegankelijkheid van ROC, vaak wordt toch gekeken of MBO2 mogelijk is.
  • De samenwerkingsvorm van ProAlmere en Asito en de verhouding tussen de huidige schoonmaak en de taken van de jongeren.Overige aansluitende effecten/ontwikkelingen
 • Trainingen in de school door Asito
 • Training van de begeleiders van leerlingen, er zijn nu 3 jobcoaches opgeleid.
 • Er zijn gesprekken met de gemeente over de uitvoer van jobcoaching
 • Bij ingang van nieuwe schooljaar zijn er mogelijk nieuwe stages en plaatsingen.
 • Het traject blijft binnen ProAlmere waarschijnlijk lopen na de plaatsing van de eerste 10 jongeren. Het belangrijkste risico voor de duurzaamheid van het project is de beperkte hoeveelheid geld welke beschikbaar is binnen het onderwijs voor dit type projecten.
 • Mogelijk zal later worden onderzocht of dezelfde invulling van trajecten binnen Groen mogelijk is.