Ondernemersdashboard (Date to Work)

Ondernemersdashboard (Date to Work)

Doel: Ontsluiting database gemeente Almere

Inhoud: De huidige tijd vergt dat we snel en veel schakelen. Bedrijven moeten flexibel kunnen zijn en de kwaliteiten die werkgevers bij hun medewerkers zoeken zijn de laatste decennia minder vakgebonden geworden. De matching tussen werkgevers en werknemers verloopt direct (facebook, linked in skype en andere digitale platforms) en is persoonlijker dan voorheen. Het ondernemersdashboard speelt hierop in door werkgever en werkzoekende direct toegang tot elkaar te bieden. Idealiter stuurt de werkzoekende direct op type en hoeveelheid informatie die hij of zij wil afficheren. De werkgever geeft op zijn beurt zelf aan of dit voldoende is om een gesprek met een potentiële werknemer aan te gaan. Date to work biedt een interactief dashboard waar de zoekende werknemer zich zelf kan presenteren en direct in contact kan treden met de werkgever.

Netwerk: Dit project heeft meerdere fasen. De eerste fase is momenteel vrijwel afgerond. Tijdens deze fase wordt de technische en inhoudelijke haalbaarheid van het project onderzocht. Hiervoor zijn de volgende acties ondernomen.

Effecten

  • Met twee werknemers zijn profielen gemaakt welke in de digitale omgeving kunnen worden verwerkt.
  • Het werkgeversprofiel wordt momenteel in samenwerking met Courtesie en Ruigrok opgesteld.
  • Van de digitale omgeving is een dummy/front gemaakt waar de gemaakte profielen “ingehangen” zullen worden.

Op basis van de voortgang zal binnenkort worden geëvalueerd of fase 2 en 3  gewenst zijn.

Het netwerk is uitgebreid met het bedrijfsleven door het houden van interviews. Daarnaast zijn de contactpersonen van de Gemeente Almere en VNO/NCW aangesloten bij de ontwikkeling van dit project.