Nieuwe banen met hout

Nieuwe banen met hout

Dit pilotproject helpt bij het creëren van leerwerktrajecten voor werkzoekenden die buiten de arbeidsmarkt zijn komen te staan. Het gaat om functies in de productie en verwerking van hout in het productiebos van Staatsbosbeheer in Almere. Denk aan toepassingen van dit hout in de bouw, maar ook aan design producten. Onderzoek draagt eraan bij om de lessen uit de pilot te vertalen naar andere situaties en locaties.

 

PartnersStaatsbosbeheer, Windesheim, Hemubo, BBL, Pontmeyer, Tarion, gemeente, Floriade BV.

Doel: Werkervaring binnen de inclusieve arbeidsmarkt. Keten en processen anders inrichten. Zorgen voor een circulaire organisatie.

Netwerk: Momenteel wordt gewerkt vanuit het oorspronkelijk opgezette Netwerk: De aanvullingen aan het netwerk binnen de Triple Helix zijn nog beperkt. Wel is er een versterking van de bestaande connecties binnen de betrokken organisaties. Er is momenteel een centrale rol voor Staatsbosbeheer in het traject

Aantrekken van de relaties tussen de Gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Kwintes. Naast het bedrijfsleven (Staatsbosbeheer) zijn ongeveer 8 medewerkers betrokken vanuit de overheid (Gemeente Almere) en 8 medewerkers vanuit de zorg (Kwintes en de reclassering). In toekomst wordt mogelijk onderwijs (Windesheim) betrokken.

  • Aanschaf zaag
  • Opening van de mobiele zagerij op het stadslandgoed De Kemphaan

 

Resultaten

  • Aanvullende investeringen vanuit betrokken organisaties, in de vorm          van een promotiefillmpje, l okatievoorbereiding en aanvullende     investering van uren.
  • 8 banen voor medewerkers uit het Doelgroepenregister
  • Productie hout voor bedrijven/producten binnen Almere
  • Certificeringen o.a. VCA, bediening zagen