Leerwerkcirkel

Leerwerkcirkel

In dit project worden leerwerkcirkels binnen de Triple Helix opgezet. Met als doel om organisaties te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de scholing, persoonlijke en loopbaanontwikkeling van mensen binnen de inclusieve arbeidsmarkt. De eerste leerwerkcirkel (heftruckcirkel) is in ontwikkeling op een bedrijventerrein in Almere.

Partnersonderwijs, overheid, intermediairs, bedrijven en leerwerkorganisatie in diverse sectoren

Meer informatie: www.leerwerkcirkel.nl

Doel: Aansluiting Triple Helix, roulatie werknemers.

Inhoud: De doelen zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt qua werkervaring en scholing voor te bereiden op regulier werk. En om leerwerkorganisaties effectiever (circulair) samen te laten werken en de mogelijkheid te bieden tot doorstroom naar een andere organisatie.

Deze doelen worden bereikt door het maken van simpele afspraken in een netwerk met leerwerkorganisaties, die gebaseerd zijn op commitment; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in een veilige en aan een duurzaam loopbaan, doen binnen de cirkel praktijkkennis en -ervaring op, versterken hun werknemersvaardigheden en behalen praktijkverklaringen en certificaten. Ze stromen door naar regulier werk zodra dit mogelijk is. Werkgevers doen ervaring op met de beoogde doelgroepen en de vraag van werkgevers naar (sociaal) vaardige werknemers, die geschikt zijn om voorgelegde werktaken te vervullen, wordt meer en sneller vervuld.

 

Netwerk: In de loop van het traject hebben medewerkers van 45 bedrijven, zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen serieuze interesse uitgesproken, waarvan 40 organisaties bij de verschillende bijeenkomsten zijn aangesloten. De rol van de betrokken intermediair was belangrijk om dit proces op gang te krijgen.

Start          Effect
Ondernemers 5 20
Onderwijs 1 9
Overheid 1 3
Zorg 1 12
Intermediair 1 3
Betrokken organisaties 9 47


Figuur: Betrokken organisaties

Effecten

  • Er hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij gemiddeld 9 ondernemers, 8 vertegenwoordigers uit de zorg, 2 intermediairs, 6 vertegenwoordigers uit het onderwijs zijn aangesloten. De vertegenwoordiging vanuit de overheid blijft hierbij achter.
  • Groepen vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, intermediairs, onderwijs, en zorg (in totaal vanuit minimaal 10 organisaties) werken nu voor de vierde bijeenkomst een vorm uit om duurzaam mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen.
  • Verschillende bedrijven in de logistieke sector hebben aangegeven samen te willen werken om heftruckchauffeurs uit te wisselen, danwel op te leiden.

Overige aansluitende effecten/ontwikkelingen

  • Logistieke cirkel. Een roulatiesysteem waarin medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen binnen logistieke bedrijven.
  • Circulaire samenwerking tussen onderwijs, zorg en bedrijfsleven, waardoor structureel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden begeleid naar werk. Naar schatting zal het in 2018 gaan om 9 medewerkers, welke een certificaat zullen ontvangen