Leercirkel in Actie

Leercirkel in Actie

Partners: onderwijs, overheid, intermediairs, bedrijven en leerwerkorganisatie
in diverse sectoren

Dit project is een vervolg op het project Leerwerkcirkel. In dit traject hebben
medewerkers van 45 bedrijven, zorg-, onderwijs- en
overheidsinstellingen serieuze interesse uitgesproken om samen te werken. Het
doel van deze samenwerking is om mensen die buiten de bestaande systemen
vallen (met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) als netwerk op te pakken en
door simpele afspraken te begeleiden naar leerwerkorganisaties.

In het project Leerwerkcirkel in Actie worden deelnemers binnen Almere
opgepakt. Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden via www.leerwerkcirkel.nl of
door partijen in Almere en worden door het netwerk begeleid naar een passende
plek waar zij kunnen leren en werken.

Meer informatie: www.leerwerkcirkel.nl