Integratie ICT & techniek

Integratie ICT & techniek

Dit project binnen de installatiebranche brengt in kaart welke behoefte bedrijven hebben aan gecombineerde expertise op het gebied van ICT en techniek. In dialoog zoeken mbo’s, hbo’s en bedrijven naar manieren om die behoefte te vervullen (fase 1) en oplossingen te bestendigen (fase2).

 

Partners: Breedveld & Schröder, DEA BV, Set-telecon, Wouda Installatie, Pilgham Audio, Dorp Almere BV, OTIB, Uneto-VNI, Scala, MBO College Almere, Windesheim.

Doel: Inzicht in problematiek rondom de aansluiting tussen het geboden onderwijs (MBO4+) en de behoefte aan systeemintegrators (combinatie van ict en techniek) in het bedrijfsleven.

Netwerk: In dit project zijn interviews uitgevoerd in 6 Almeerse bedrijven om hun behoefte aan systeemintegrators helder te krijgen en heeft een actieve werksessie plaatsgevonden met vertegenwoordigers van deze bedrijven en vertegenwoordigers van techniekopleidingen van het MBO College Almere en Windesheim Flevoland om een gemeenschappelijk beeld te creëren.

 

Effecten

 • Concretisering van de vraag vanuit het bedrijfsleven: het belang van ICT in de techniek neemt inderdaad toe. Echter, dé functie systeemintegrator bestaat niet. Daarvoor is de praktijk in de bedrijven te divers. Het tekort aan technische personeel is een algemeen probleem, waarvan slechts een deel kan worden aangeduid als een tekort aan systeemintegrators.
 • Inzicht in de gevraagde competenties die een systeemintegrator zou moeten hebben(willen leren en ontwikkelen, analytisch denken, probleemoplossend vermogen, pro-actief), en in het denkniveau (MBO 4, 5 en 6) en vakkennis (programmeren, kennis van ICT en besturingssoftware, combinatie ICT-werktuigbouw-electro),
 • Inzicht in gedifferentieerde aanpak gericht op ontwikkelen en opleiden: jongeren in techniek opleidingen meer ruimte geven om ICT vaardigheden te vergroten (in samenwerking met MBO Almere en Windesheim); bijscholen van oudere werknemers (initiatief bij bedrijven); gebruik maken van trainingen door software leveranciers.

Overige aansluitende effecten/ontwikkelingen

 • Kennisdeling naar aanleiding van het inzicht in de problematiek. De vraag naar deze functie is op lokaal niveau te klein om een aparte opleiding in te richten. Wel zijn er mogelijkheden gevonden om aan te sluiten bij bestaande andere initiatieven:
  • Kennisdeling van dit traject met de bedrijfskring van ICT-bedrijven in de VBA;
  • Koppeling aan het SkillsLab van het MBO College Almere, in het kader van het RIF project TechPack;
  • Koppeling aan de TechSkillsMonitor die door Windesheim Flevoland wordt uitgevoerd in samenwerking met het ROC Flevoland en stagebedrijven van de opleidingen bouwkunde en engineering mbo en hbo;
  • Koppeling aan Win4All Human Capital Agenda van de Provincie Flevoland (waaronder de link met DGTL District).