ICT in de Wolken Almere

ICT in de Wolken Almere

Doel: Aansluiting ICT en onderwijs – bedrijfsleven

Inhoud: Directe aanleiding voor dit project is het huidige en voorspelde grote tekort aan goed opgeleide ICT-ers. Het doel is om een structurele doorgaande leerlijn ICT te verwezenlijken met gebruikmaking van ICT in de Wolken van vo naar vervolgopleidingen en werkveld met behulp van het bedrijfsleven. Het (indirecte) effect is om per jaar 24 tot uiteindelijk 36 leerlingen af te leveren die doorstromen naar een ICT studie op hbo- dan wel mbo-niveau (in een verhouding 2:1).

 

Netwerk: Dit project loopt al enkele jaren, en wordt inhoudelijk breed gedragen. Het zwaartepunt in dit project ligt van oorsprong bij het onderwijs. De gemeente Almere is vroeg via de stuurgroep betrokken. Een vraag bestond naar meer continuïteit in de financiën. Na verschillende gesprekken met de Vliegende Brigade is het belang van een meer uitgebreide rol van het bedrijfsleven onderkend. Er is geïnvesteerd in meer duurzame contacten met het bedrijfsleven. Zo zijn twee grotere organisaties (Voiceworks en Idella) aangesloten bij het project. Daarnaast hebben de ICT-bedrijvenkring en Voiceworks een vaste plek gekregen in de stuurgroep.

 

In het algemeen heeft de gemeente en nu ook het bedrijfsleven een groeiende rol gekregen binnen dit project. De vraag wordt nu veel directer opgehaald bij het bedrijfsleven, “waar hopen wij dat de jongeren terecht gaan komen?” zodat de jongeren gerichter kunnen worden gemotiveerd tot de keuze van een passende IT-richting. Ten slotte zijn binnen het onderwijs contacten aangehaald, bijvoorbeeld met het ROC en met Windesheim (hoofd ICT-opleidingen) en deze zullen plaatsnemen in de stuurgroep. Een vertegenwoordiger van de gemeente was al aanwezig en gefaciliteerd via de VB.  Er is nog geen toezegging van een bijdrage van 50% uit het bedrijfsleven. Wel is er een toenemende bijdrage in kind.

 

De vraag aan de gemeente is nu om continue ondersteuning.

 

Effecten

  • Continuering van het project waarin 45 tot 55 leerlingen begeleid worden.
  • Zwaartepunt verschuift van onderwijs meer naar vraag bedrijfsleven en overheid
  • Toetreding bedrijfsleven in stuurgroep
  • Ureninvestering vanuit het bedrijfsleven

Overige aansluitende effecten/ontwikkelingen

  • Vanuit de stuurgroep komt naar voren dat meer aandacht gewenst is voor VMBO-leerlingen (het is lastig om begeleidend docenten te vinden)
  • Samen optrekken met de ICT-bedrijvenkring
  • Brief in de maak aan B&W over continue ondersteuning