IB+Statushouders

IB+Statushouders

Doel: Scholing en banen statushouders

Het gaat om het opzetten van een schakelklas op MBO-niveau en het ontwikkelen van de onderwijsinhoud.

Netwerk: Momenteel draait er een pilot van dit project (schooljaar 2017-2018). Het gaat om twee schakelklassen waarin 37 deelnemers zijn gestart. 80% zal worden doorgeleid naar een opleiding. Deze resultaten zijn onafhankelijk van de bijdrage van de Stadscoöperatie Almere geboekt.

Effecten

  • Dit project is recent gestart. Voor de ontwikkeling van het netwerk, met name binnen het bedrijfsleven, is een spinner aangesteld. Hierbij worden in deze eerste fase twee paden gevolgd, het versterken en verduidelijken van de bestaande samenwerking en het leggen van contacten met bedrijven.
  • Toevoegen van een spinner met een nieuwe rol binnen de bestaande groep organisaties, die onafhankelijk en dus volledig vanuit de projectdoelen kan denken en opereren.
  • Een meer coherent verhaal van het project dat naar bedrijven kan worden gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gerichter koppelen van deelnemers aan bepaalde sectoren.
  • Door de speciale inzet van een spinner worden de contacten met individuele ondernemers gelegd. Hierbij zijn 10 contacten gelegd welke op termijn duurzaam kunnen worden.

Overige aansluitende effecten/ontwikkelingen

  • Aansluiting bij projecten die inhoudelijk of qua vorm iets kunnen betekenen voor IB+.

Zo bestaat binnen De Schoor een bruikbaar speeddatingdraaiboek gericht op armoedebestrijding.

  • Het breder onder de aandacht brengen van het project bij ondernemers, onder meer door een presentatie bij de VBA.
  • Het duurzaam maken van dit project is het doel.