IB+ scholing en aansluiting bij werkgevers voor statushouders

Doelstellingen IB+

Gemeente Almere, ROC Flevoland, Taalcentrum, Hogeschool Windesheim (w.o. ook Academie van de
Stad) en het bedrijfsleven hebben met IB+ de handen ineengeslagen om Overheid, Onderwijs en
Ondernemers (O3) samen te laten werken en jonge statushouders betere kansen te bieden om hun
talenten te ontplooien. Met O3 (Triple Helix) willen de partners laten zien dat het gezamenlijk anders
kan!

Met deze samenwerking ontstaat een nieuwe aanpak voor jonge statushouders waarin INNOVATIE,
CREATIVITEIT, ONDERNEMERSCHAP en vooral het TALENT van jonge statushouders (18 – 29 jaar) centraal
staan. Door de juiste ondersteuning te bieden en te faciliteren bij (niet volgordelijk maar gelijktijdig):

– Oriëntatie en voorbereiden op de maatschappij, onderwijs- en arbeidsmarkt (Academie van de Stad,
ROC, Windesheim en bedrijfsleven)
– Leren van de Nederlandse taal/inburgering (ROC en Taalcentrum)
– Onderwijs en arbeidsmogelijkheden (ROC en bedrijfsleven)
– Ontwikkeling op alle leefgebieden inclusief netwerkontwikkeling (Academie van de Stad en
bedrijfsleven).

Hierdoor zijn belemmeringen voor een effectieve integratie te overbruggen en krijgen de statushouders
betere kansen om relevante kwalificaties te behalen voor de arbeidsmarkt. De zelfstandigheid van deze
statushouders wordt hierdoor ook gestimuleerd: hun innerlijke motivatie wordt gestimuleerd omdat ze
worden uitgedaagd en gezien. Ze kunnen daardoor zelf plannen maken en richting geven aan hun
ontwikkeling.