MKB Business Lab

MKB Business Lab

Doelgroepen van het MKB Business Lab zijn regionale MKB-bedrijven en dan met name bedrijven (of collectieven) die aan het groeien zijn. Zoals gesteld hebben deze bedrijven vaak allerhande interessante vraagstukken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, HR, marketing en communicatie. Binnen de omgeving van het lab kunnen deze vraagstukken worden opgepakt en door studenten en medewerkers uitgevoerd. Doel van het lab is het ondersteunen van de vraagstukken t.b.v. economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven.
Doel van het project
Het doel van dit project is het opstarten en vormgeven van een succesvol MKB Business Lab binnen de hogeschool en het verbinden van dit lab met overige initiatieven in de regio.
Door het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland is in de afgelopen periode een diagnose instrumentarium ontwikkeld voor MKB-bedrijven, waarmee deze kunnen beoordelen in hoeverre hun personeel en processen duurzaam aansluiten bij hun groeiambitie en de flexibiliteitbehoefte vanuit de markt. Ook binnen de opleidingen worden reeds diverse aanpakken/instrumenten gehanteerd waarmee studenten aan de slag gaan in hun opdrachten voor bedrijven.
De doelstelling is om deze aanpakken te verenigen in het MKB Business Lab en verder te ontwikkelen voor de MKB bedrijven.