Floriade Greenstore

Floriade Greenstore

Partners: In dit project neemt de VG-coalitie het initiatief voor het realiseren van een POP-up store in het centrum van Almere. Dit in de aanloop naar de Floriade in 2022. De VG-coalitie betrekt hierbij het Floriade Werkbedrijf.

De VG-coalitie: kent als doelstelling om mensen met o.a. een verstandelijke handicap te laten participeren in de (arbeids)maatschappij. De coalitie bestaat uit de enkele zorginstellingen (’s Heeren Loo, Leger des Heils, Kwintes, MEE, Mind at Work, Philadelphia Zorg en Triade). Zij kennen de wens om middels trajecten gericht op leren en werken te komen tot duurzaam werk. Vooralsnog opereert zij als een niet geformaliseerde samenwerkingsverband, dat bij honorering van o.a. dit project overgaat in een coöperatie.

Floriade Werkbedrijf: kent als opdracht meer dan 300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend aan het werk te helpen in het kader van de Floriade. Als instrumenten zet het werkbedrijf in op SROI, opleidingen en matching van vraag en aanbod naast jobcoaches.

Doel:
De Greenstore is gebaseerd op de gezamenlijke doelstelling van de VG-coalitie en Floriade Werkbedrijf (=invulling geven aan de inclusieve arbeidsmarkt). Deze doelstelling sluit aan bij wens van het Floriade Werkbedrijf om een inlooppunt te bemannen vanaf najaar 2018 in het centrum van Almere en als reizende Greenstore te eindigen op het Floriade terrein in 2022. Voorts past een Greenstore bij de uitgangspunten van de VG-coalitie om samen te werken op de meest inclusieve arbeidsmarkt. Bovendien past het initiatief bij de uitgangspunten van de Vliegende Brigade om nieuwe verbindingen te leggen binnen de Triple Helix: overheid, onderwijs en ondernemers en bijvoorbeeld start-ups een kans te geven.
Alle doelstellingen kunnen niet zelfstandig gerealiseerd worden door alleen de zorgorganisaties en alleen het Floriade Werkbedrijf. Immers, Floriade Werkbedrijf heeft niet de kennis om de beoogde doelgroep te begeleiden en verkrijgt die vanuit de VG-coalitie. Op hun beurt missen de organisaties binnen de VG-coalitie de commerciële gerichtheid; ze zijn ze niet slagvaardig genoeg. De zorginstellingen zijn gewend om vanuit hun eigen expertise opdrachten te verwerven en mensen te begeleiden. Ze hebben ook last van een concurrerende markt binnen de zorg. Het samenwerken met concu-collega’s wordt voor de professionals binnen de zorginstellingen wel als ondersteunend ervaren, maar voor hun bestuurders zet het samenwerken met concu-collega’s druk op het (voort)bestaan van hun organisaties. Een transfersituatie die vraagt om een helpende hand vanuit de Triple Helix, die vertegenwoordigd is in de Vliegende Brigade. Een doel dat meteen zijn beslag kan krijgen, maar in de toekomst meer en meer zal worden geëffectueerd.
Wat is het innovatieve karakter?
Met de Greenstore wordt de samenwerking tussen de drie O’s van de Triple Helix met betrekking tot VG-sector en Floriade Werkbedrijf voor het eerst vormgegeven. Op weg naar de inclusieve Floriade is hierbij ook sprake van ontschotting binnen de Triple Helix: te weten de zorgorganisaties, Floriade Werkbedrijf, onderwijs en (beginnende) ondernemers.
Nieuw is ook dat de producten op basis van commerciële opdrachten worden gefabriceerd en dat de producten op een zichtlocatie in de binnenstad (inclusieve samenleving) worden verkocht.

Op te leveren Resultaat

1. Tien mensen met een beperking vinden een betere aansluiting bij de (arbeids)maatschappij, onder andere doordat ze werkervaring opdoen in verschillende sectoren (groen, detailhandel). Acht mensen krijgen een leerwerkbaan aangeboden die voor 80% van hen doorgaat naar duurzaam werk.
2. Met de Greenstore wordt leerwerkplek gewag gegeven aan een betere positionering en doorontwikkeling van de arbeidstrainingscentra (ATC’s) voor (ex)leerlingen van het (speciaal) voortgezet onderwijs en niet-uitkeringsgerechtigden.
3. Er ontstaat een stevig samenwerkingsverband binnen de VG-coalitie, Floriade
Werkbedrijf en meer in het algemeen de Triple Helix, waarbij de organisaties leren om op een transparante en efficiënte manier met elkaar te acteren.