Droogkamer

Droogkamer

Partners: Groen en Meer Partners: Groen en Meer De directe aanleiding is dat Groen en Meer is gestart met het verwerken van de lokale grondstoffen van Staatsbosbeheer in Almere.  Lokaal geoogst hout wordt verwerkt tot meubel waarin de verwerking wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geoogste hout kan momenteel niet voor alle doeleinden worden verwerkt waardoor er stagnatie in het proces ontstaat. Het hout wordt nu buiten de regio gedroogd wat niet wenselijk is voor een lokaal product.Doel:Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels het gebruik van de mobiele zaag te laten participeren en op te werken op de participatieladder. Doordat het hout nu buiten de regio wordt gedroogd is er stagnatie in dit proces. Door de aanschaf van een droogkamer kunnen we de kwaliteit van het hout verhogen en de afzet van het product verbeteren. Een droogkamer is gewenst om meer mensen te betrekken in het circulaire proces en je creëert meer banen als meubelmaker omdat hout direct kan worden gebruikt en ingezet om tot meubels te worden verwerkt. Het innovatieve karakter is dat er door de zaag 7 extra banen zijn gecreëerd maar om deze banen en werkplekken uit te breiden en het project te kunnen waarborgen is de droogkamer wenselijk. Ook om het hout echt duurzaam, lokaal en circulair te houden en te verwerken lijkt ene droogkamer op een passende locatie zoals de kemphaan een innovatieve  en duurzame oplossing.
Effecten:Door het situeren van een lokale droogkamer op de kemphaan:• Blijft het hout lokaal in Almere• Kunnen er meer blijvende  banen worden gecreëerd voor mensen• Blijft het circulaire proces in gang• Wordt hout duurzaam verwerkt zonder dure en vervuilende transportkosten• De kwaliteit van het eindproduct wordt verbeterd.