2e dialoogavond

OPZET PILOT BASISZEKERHEID

Met veel animo willen wij je alvast vragen om woensdag 5 april 2023 in de agenda te zetten.

Tussen 19.30 en 21.30 uur houden we tezamen met de Werkgroep Basiszekerheid een 2e dialoogavond, waarvoor deze keer Almeerse inwoners en organisaties worden uitgenodigd.

We bouwen voort op de resultaten verkregen op de 1e dialoogavond Basiszekerheid dat plaatsvond op 11 oktober 2022. Vanuit een grote groep deelnemers zijn toen verbeteringen in betaald en vrijwilligerswerk naar voren zijn gebracht.

Op de 2e dialoogavond richten we ons op een pilot basiszekerheid in de gemeente Almere.
Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de basiszekerheid van vrijwilligers.

Tijdstip:Woensdag 5 april 19.30 – 21.30 uur
Info:www.casacasla.nl
Aanmelden:info@casacasla.nl
Initiatief:Stadscoöperatie Almere